Χρεώσεις και Τιμές

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ / SMS / ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τηλεφωνώ από
Εισερχόμενες Κλήσεις
Τηλεφωνώ σε
Εξερχόμενες Κλήσεις
Μεταφόρτωση Δεδομένων
Κόστος ανά MB(1MB=1024KB)
 • Τηλεφωνώ από Sample Group
  • Τηλεφωνώ σε: Εισερχόμενη Κλήση Εξερχόμενη Κλήση Αποστολή SMS
  • Sample Network Row 0.00 0.00 0.00
 • Μεταφόρτωση Δεδομένων από Selected Country
  • Μεταφόρτωση από: Μεταφόρτωση Δεδομένων
  • Sample Network Row 0.00
  • Η μεταφόρτωση δεδομένων δεν υποστηρίζεται στη συγκεκριμένη χώρα.
 • ** Η λήψη μηνύματος δεν χρεώνεται